طراحی و ساخت و فروش
سردخانه/آیس بانک/تونل انجماد/چیلر تراکمی/درب سردخانه
سردخانه صنعتی میوه

سردخانه صنعتی میوه

سردخانه صنعتی میوه

25 آذر1398
سردخانه صنعتی میوه

سردخانه صنعتی میوه
نگهداری میوه وسبزیجات در سردخانه بعنوان عاملی مهم از قدیم مورد توجه بوده است .
میوه ها و سبزیجات پس از برداشت باید در شرایط مناسب  در سردخانه حفظ و نگهداری گردند تا در زمان نیاز مورد بهره برداری قرار گیرند.
ویژگی های نگهداری میوه و سبزیجات عبارت است از:
نگهداری از میوه ها و سبزیجات  در سردخانه می تواند نیاز ما را در زمانی که تولید و کاشت آن محصول امکان پذیر نیست مرتفع سازد
نگهداری میوه ها در سردخانه باعث می شود تا قیمت آنها در بازار مصرف کنترل شده و همچنین از کاهش بیش از حد قیمت در زمان برداشت محصول جلوگیری کرد تا آسیب کمتری به کشاورزان وارد شود.
از افزایش بی رویه قیمت آنهادر زمان کمبود جلوگیری نمود که این مورد اخیر نیز به نفع مصرف کنندگان است.
یکی از روش های رایجی که میتوان از میوه ها و سبزیجات نگهداری کرد سردخانه ها هستند.که معمولا از سردخانه های بالای صفر برای نگهداری از محصولات استفاده میشود.
 
اصول استفاده از سرد خانه های بالای صفر:
اصول استفاده از سردخانه های بالای صفر بر این اساس است که پایین آمدن دمای محصول در زمان نگهداری موجب می شود که فساد میکروبی ،شیمیایی وفیزیکی محصول کند و یا متوقف شود که معمولا دمای مناسب جهت رشد آنها زیر 10 درجه سانتیگراد می باشد.
استفاده از پرتو فرا بنفش به صورت لامپهای مخصوص در داخل سردخانه ها ارجحیت بیشتری دارد.
ویا تبدیل اکسیژن O2 به اوزون O3 در سردخانه ها از فساد میکروبی جلوگیری مینماید
کاهش دما در سردخانه  همچنین از فساد شیمیایی جلوگیری می نماید .
به طور کلی سرعت واکنشهای شیمیایی مثل قهوه ای شدن آنزیمی ،تنفس ،رسیدن میوه و. باافزایش دما تشدید می یابد.
طبق یک نظریه علمی شدت واکنشهای شیمیایی در ازاء افزایش هر 10 درجه سانتیگراد تقریبا” دو برابر میشود. قابل ذکراست که باکاهش دمای محصولاتی نظیر میوه وسبزی در سردخانه های بالای صفر از فساد فیزیکی  این محصولات هم کاسته می شود،زیرا کاهش دما سرعت تبخیر آب را پایین می آورد وبا این روش از پژمردگی محصول که نوع فساد فیزیکی محسوب می شود جلوگیری می شود نکته قابل توجه دیگر این است که هنگام بسته بندی و انبار کردن میوه در سردخانه نیز باید به نحوه چیدن و چگونگی حمل و نقل توجه کافی را داشت تا محصول از نظر فیزیکی نیز آسیب نبیند.
عملیات لازم قبل از سردخانه گذاری میوه هاوسبزیجات :
مراحلی که باید روی میوه ها انجام شود تا آماده رفتن به سردخانه شوند عبارت است از:
سردکردن مقدماتی :
پایین آوردن دمای میوه قبل از انبار کردن که معمولا قبل از ورود به سردخانه ها راهروهایی طراحی میشود تا مراحل مقدماتی گزاری مثل سورتینگ-واکسینگ بسته بندی و برای ورود به سردخانه و همچنین پایین آوردن دمای محصول در این محل انجام شود.دراین قسمت کاهش دما تاحدود5درجه سانتیگراد برای میوه های مناطق معتدل وتا حدود 10 درجه سانتیگراد برای میوه های نیمه گرمسیری وگرمسیری که به سرمازدگی حساس هستند انجام می شود.
درجه بندی:
به عنوان یک عملیات ضروری  برروی میوها وسبزیجات قبل از سردخانه گذاری انجام می شود.بطورکلی بایستی میوه هایی برای انبار کردن انتخاب شوند که کاملا سالم ودارای کیفیت عالی باشند و همچنین قابلیت نگهداری آنها نیز بالا باشد.
التیام دادن:
درمورد برخی محصولات نظیر سیب زمینی وپیاز ومرکبات درصورت صدمه دیدن ویا بریده شدن سطح آن درزمان برداشت یاحمل می توان درشرایط مناسب وبا مواد مناسب آنهارا ترمیم والتیام داد.در غیراین صورت دراثر نگهداری درسردخانه عوامل فساد ازآن محل شروع به رشد کرده واین فساد به سایر محصولات همجوار داخل سردخانه هم سرایت می کند.
واکسینگ:
واکس زدن فیزیکی نیز یکی ازعملیاتی است که قبل ازنگهداری بعضی از میوه هاوسبزیها درسردخانه ممکن است برروی آنها انجام شود به همین منظور سطوح خارجی محصول راتوسط لایه نازکی ازیک واکس خاص (مثل برخی ازروغنهای مخصوص اینکار)می پوشانند که این امرسبب:
بهبود وضعیت ظاهری محصول موثراست
ازتبخیر آب وپژمرده شدن محصول جوگیری می کند
طریقه استفاده
آن راتوسط یک امولسیون کننده به صورت امولسیون درآب درآورده ویا ممکن است دریک حلال حل نموده وسپس محصول را از داخل آن عبور داده ویا ممکن است امولوسیون به صورت کف برروی میوه ویا سبزی زده می شود.بعد از عمل واکس زدن جهت یکنواخت شدن واکس محصول وبراق شدن آن محصول برس زده میشود.سپس محصول توسط یک جریان هوای خشک ،خشک گردیده ورطوبت اضافه شده در سطح ازبین می رود.
نکته قابل ذکر این است که در برخی موارد وبرای برخی از محصولات جهت جلوگیری از رشد قارچها در سردخانه قبل از انبارکردن میوه ها سطوح آن رابا مواد ضدقارچ ضدعفونی میکنند.
بسته بندی:
آخرین عمل جهت نگهداری میوه ها وسبزیجات درسردخانه بسته بندی است که به طرق مناسب ومختلف این عمل انجام میشود.بسته بندی محصولات  داخل سردخانه یک ضرورت محسوب میشود و همچنین باید محصولات را طوری بسته بندی کرد تا سرما به داخل محصول نفوذ نکند.
 
شرایط وضوابط فنی نگهداری میوه ها وسبزیها در سردخانه:
با توجه به اینکه میوه ها وسبزیها دارای سلولهای زنده هستند لذا این سلولها حتی دردماهای پایین به حیات خود ادامه داده ودارای اعمال متابولیکی مانند تنفس می باشد(گرچه بسیار اندک هم باشد) تنفس موجب مصرف مواد داخل سبزی شده لذا تولید گرما می کند.
گرمای ایجاد شده براثر تنفس موجب بالا بردن دمای انبار (سردخانه) شده که در این صورت می بایست این گرما توسط دستگاههای سرد کننده مکانیکی از طریق هوا جذب شود که طراحی وتدارک تجهیزات لازم به همین منظور در سرد خانه ها قابل اهمیت می باشد. همه این موارد بایستی بر اساس جدول توسط مدیر فنی کنترل ونظارت وبازرسی شود.
نکات زیر جهت نگهداری محصول در زمان طولانی تر داخل سردخانه بسیار حائز اهمیت است:
نگهداری باشند که این موضوع بایستی با نظارت دقیق مدیر فنی و برنامه ریزی خاص صورت گیرد.
کنترل بر وضعیت چیدن بسته ها داخل ،به طوریکه فاصله کافی (حدود 50 سانتیمتر)نسبت به دیوار های جانبی وکمی بیشتر نسبت به سقف در نظر گرفته شود.
در داخل اتاقکهای سردخانه  یک راهرو در وسط محصولات لحاظ گردد.
کنترل وآزمایشات لازم ومستمر بروی کیفیت محصول سردخانه درطول نگهداری انجام پذیرد.
نکات ومواد بهداشتی ونظافت کامل در پایان دوره در انبارها و سردخانه ها  انجام گیرد.

خدمات SUN COOL به شما
مشاوره کاملاً رایگان

ساخت سردخانه

فروش سردخانه
برآورد تناژ سردخانه 
برآورد  اولیه  قیمت  سردخانه
امکان سنجی و طراحی بر اساس نوع کاربری و مقادیر مورد نیاز سردخانه
ساخت ، نصب و راه اندازی با توجه به فضای موجود ( کاملاً سفارشی ) سردخانه
فروش انواع سردخانه از قبل ساخته شده صنعتی و نیمه صنعتی
توانمندی در ساخت سردخانه / تونل انجماد / ایس بانک :
سرد خانه های ثابت

سردخانه های متحرک
 سرد خانه زیرصفر
سردخانه بالای صفر
سردخانه تونل انجمادی
سرد خانه میوه

سردخانه گوشت
سردخانه انبارهای دارو

سردخانه بانک خون
ترمیم و عایقکاری سردخانه
پوشش سالنهای سردخانه  با ساندویچ پانل و پلاستوفوم
 

نظرات
ارسال نظر
سردخانه
ساخت و فروش انواع سردخانه زیر صفر و بالای صفری
سردخانه میوه سردخانه گوشت سردخانه سیب سردخانه خرما سردخانه لبنیات سردخانه  زیر صفر سردخانه دارو
ساخت انواع آیس بانک یا بانک یخ
ساخت و فروش انواع سردخانه زیر صفر و بالای صفری
سردخانه میوه سردخانه گوشت سردخانه سیب سردخانه خرما سردخانه لبنیات سردخانه  زیر صفر سردخانه دارو
ساخت انواع آیس بانک یا بانک یخ