طراحی و ساخت و فروش
سردخانه/آیس بانک/تونل انجماد/چیلر تراکمی/درب سردخانه
آیس بانک ICE Bank
آیس بانک ICE Bank
آیس بانک  ICE Bank سیستمی است که با هدف استفاده مناسب درهزینه پایین برق و تجهیزات برودتی در ساعات نیمه شب طراحی شده است. آیس بانک ICE Bank می‌تواند با تبدیل آب موجود در یک مخزن به یخ در ساعاتی از شبانه روز، سرمای این یخ ها را برای استفاده در سایر ساعات، در اختیار قرار دهد. یخ دارای گرمای نهان ذوب بالایی می‌باشد به طوری که برای ذوب یک کیلوگرم یخ نیاز به جذب 333 کیلوژول    Kj انرژی می‌باشد، بنابراین یخ می‌تواند سرمای قابل توجهی را ذخیره کند

 ICE Bank تجهیزات آیس بانک
آیس بانک ICE Bank  می‌تواند هم به صورت مستقل وهم در کنار چیلر مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که مستقل طراحی شود بایستی دارای کمپرسور، کندانسور، کویل اواپراتوری، مخزن و سایر تجهیزات سیستم تبرید باشد. اگر آیس بانک به عنوان سیستمی همراه با چیلر طراحی شود، تنها نیاز به کویل اواپراتوری و مخزن بوده و آیس بانک از مدار تبرید خود چیلر استفاده می‌کند
کویل اواپراتور آیس بانک دارای حسگرهایی است که وقتی یخ به ضخامت مورد نظر می‌رسد، جریان مبرد سیستم برودتی را قطع می‌کند. برای افزایش میزان انتقال حرارت بین آب و یخ در مخزن آیس بانک، یک دستگاه همزن (آجیتاتور) نیز وجود دارد

ICE Bank نحوه کار آیس بانک
نحوه کار آیس بانک ICE Bank      بدین صورت است که ساعاتی که انرژی الکتریکی ارزان تر می‌باشد، سیکل تبرید به کار افتاده و گاز مبرد با عبور از کویل اواپراتور  داخل مخزن، موجب ایجاد یخ به  حول و اطراف این کویل ها می‌ شود ودر طول روز و ساعاتی که بار سرمایشی افزایش می‌یابد، آب چیلر از مخزن آیس بانک عبور کرده و با یخ تماس پیدا می‌کند و در نتیجه دمای آب تا نزدیک صفر درجه کاهش می‌یابد. این آب از مخزن خارج شده و برای استفاده مورد نظر  وارد پمپ می‌شود


ICE Bank   کاربرد آیس بانک
کاربرد آیس بانک ICE Bank درکنار سیستم چیلر بوده و با هدف استفاده بهینه از ساعات کاهش بار برودتی طراحی می‌شود. آیس بانک برای کاربردهای تهویه مطبوع و صنعتی قابل استفاده بوده و می‌توان برای کاهش اتلاف انرژی، آن را پایین تر از سطح زمین نصب کرد


 ICE Bank مزایای آیس بانک
استفاده از آیس بانک ICE Bank  مزایای قابل توجهی را برای مصرف کننده و همچنین محیط زیست به دنبال دارد که به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود
آیس بانک در شب که هزینه انرژی پایین است کار کرده و در طول روز، انرژی سرمایشی ذخیره شده به سیستم تبرید، تحویل می‌دهد
به دلیل عملکرد آیس بانک با توان ثابت در بازه زمانی مشخص، تجهیزات تبرید (کمپرسور، اواپراتور، کندانسور و ...) کوچکتری نسبت به سیستم تبرید معمولی مورد نیاز است. توان این تجهیزات کمتر از پیک انرژی مصرفی برای سرمایش در طول روز است
به دلیل ذخیره یخ در شب، انرژی الکتریکی کمتری در طول روز مصرف می‌شود که باعث کاهش هزینه مصرف انرژی می‌شود
بسته به ظرفیت مخزن ذخیره یخ، امکان ذخیره انرژی به میزان 20 تا 100 درصد انرژی سرمایشی مورد نیاز وجود دارد
دمای آب به دست آمده از آیس بانک تا 0.5 درجه سانتیگراد سرد می‌شود. امکان رساندن این دما به 10- درجه سانتیگراد c نیز وجود دارد
آب به دست آمده از آیس بانک که ناشی از ذوب یخ است، یا انتهای ذوب، ثابت باقی می‌ماند
به دلیل سرد تر بودن آب خروجی از آیس بانک نسبت به آب خروجی از اواپراتور معمولی خود چیلر، به کویل های سرمایشی و فن‌های کوچکتری برای تهویه مطبوع نیز است
به دلیل کاهش وابستگی به عملکرد کمپرسور در طول روز و تامین بخشی از بارسرمایشی سیستم تبرید به وسیله یخ ذخیره شده، قابلیت اطمینان سیستم افزایش می‌یابد
به دلیل کاهش نیاز به توان سرمایشی سیستم برودتی در طول روز، مبرد فریونی کمتری برای استفاده در مدار لازم است که آسیب به محیط زیست را کمتر می‌کند


.
سردخانه
ساخت و فروش انواع سردخانه زیر صفر و بالای صفری
سردخانه میوه سردخانه گوشت سردخانه سیب سردخانه خرما سردخانه لبنیات سردخانه  زیر صفر سردخانه دارو
ساخت انواع آیس بانک یا بانک یخ
ساخت و فروش انواع سردخانه زیر صفر و بالای صفری
سردخانه میوه سردخانه گوشت سردخانه سیب سردخانه خرما سردخانه لبنیات سردخانه  زیر صفر سردخانه دارو
ساخت انواع آیس بانک یا بانک یخ