سردخانه ضد انفجار

سردخانه ضد انفجار

13 آذر1398
سردخانه ضد انفجار

سردخانه ضد انفجار

سردخانه ضد انفجار یک سردخانه خاص است که برای نگهداری مواد قابل اشتعال و انفجار به کار می‌رود. برخی از محصولاتی که نیازمند نگهداری در سردخانه هستند، به مرور زمان گازها و بخاراتی را متصاعد می‌کنند که احتمال انفجار آن‌ها وجود دارد. برای جلوگیری از این خطر، تمهیداتی از جمله حذف مواد و قطعاتی که می‌توانند جرقه تولید کنند و ورود هوای تازه به داخل سردخانه انجام می‌گیرد. بنابراین، در سردخانه ضد انفجار بایستی از تجهیزاتی با استانداردهای ضد انفجاری بالا و تکنولوژی‌های ضد انفجاری استفاده کرد.

سردخانه ضد انفجار

سردخانه پروکساید

پروکساید گروهی از ترکیبات شیمیایی است که به عنوان شروع کننده واکنش‌های پلیمریزاسیون در واحد‌های پتروشیمی استفاده می‌گردد. این مواد در طول مدت نگهداری، بخاراتی از خود متصاعد می‌کنند که می‌تواند موجب انفجار گردد. برای جلوگیری از این خطر، مواد پروکساید در سردخانه ضد انفجار نگهداری می‌شود که به آن سردخانه پروکساید گفته می‌شود.

سایر کاربردهای سردخانه ضد انفجار

در صنعت الکترونیک، صنعت داروسازی و صنایع دیگر مانند تولید اتانول، احتمال اشتعال و انفجار مواد مورد استفاده در چرخه تولید و همچنین محصولات وجود دارد. بنابراین، در این صنایع نیز استفاده از سردخانه ضد انفجار امری معمول می‌باشد.

الزامات سردخانه ضد انفجار

استفاده از سیکل دیفراست گاز داغ به جای سیکل دیفراست الکتریکی

بیرون بودن تجهیزات الکتریکی که امکان ضد انفجار کردن ندارند

حذف روشنایی

استفاده از ترموستات مکانیکی (بالبی) به جای ترموستات الکتریکی

تجیهز به سیستم ورود هوای تازه به سردخانه

حذف قطعات پلاستیکی داخل سردخانه و یا گرافیت زنی آن‌ها

حذف تا حد امکان قطعات آلومنیومی از داخل سردخانه به دلیل احتمال جرقه زنی آن‌ها

ارت گذاری تمام قطعات (اواپراتور و ...)

استفاده از تعداد بالاتر ترموستات برای ضریب اطمینان بالا

سیستم کنترل دیفراست با دو ترموستات

استفاده از فن‌های T3 و T4 برای اواپراتور

تجهیز تابلو برق به مدار ارت فالت برای الکتروموتورهای کلاس T3

ارت کردن کلیه قطعات و بدنه

حذف کلیه قطعات الکتریکی و الکترونیکی که کلاس ضد انفجاری ندارند از فضای سردخانه

نظرات
ارسال نظر
سردخانه
چیلر تراکمی