چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

23 دی1398

اصول کار سیستم های تراکمی ( چیلر تراکمی chiller) یا به عبارتی تجهیزات  تبرید تراکمی مقداری کار در کمپرسور به سیستم داده می شود مبرد سیال را متراکم نموده و سیال نیز در اثر افزایش فشار گاز سوپر هیت یا داغ می باشد در کندانسور گرمای خود را به محیط می دهد و پس از عبور گاز سوپر هیت داغ از کندانسور به مایع SAB COOL  تبدیل میگردد و سپس مایع SAB COOL  از شیر انبساط   باعث افت فشار شدید میگردد  که هین امر موجب ایجاد برودت در اواپراتور میگردد و اثر مکش و ازدیاد حجم مقدار زیادی گرمای محیط اطراف را جذب سیستم می کند و در نتیجه هوای اطراف محیط اواپراتور سرد می شود. تمام سیستم تراکمی جهت تبرید به کار گرفته می شوند و از چهار قسمت اصلی تشکیل می شوند که عبارتند از : 1-کمپرسورcompssor 2-کندانسورcondonser 3-شیر انبساط expansion valve اصول کار سیستم های تراکمی ( چیلر تراکمی ) یا به عبارتی ماشین ها تبرید تراکمی مقداری کار در کمپرسور به سیستم داده می شود مبرد سیال را متراکم نموده و سیال نیز در اثر افزایش فشار گاز سوپر هیت یا داغ می باشد در کندانسورcondonser گرمای خود را به محیط می دهد و پس از عبور از شیر انبساط expansion valve نیز وارد اواپراتور می شود و اثر مکش و ازدیاد حجم مقدار زیادی گرمای محیط اطراف را جذب سیستم می کند و در نتیجه هوای اطراف محیط اواپراتور سرد می شود. تمام سیستم تراکمی جهت تبرید به کار گرفته می شوند و از چهار قسمت اصلی تشکیل می شوند که عبارتند از : 1-کمپرسور 2-کندانسور 3-شیر انبساط 4-اواپراتور در این مقاله سعی بر این است با اصول کارکرد کمپرسور و اجزا چیلر تراکمی آشنا شویم . کمپرسور در واقع قلب سیستم های تبریدی می باشند کمپرسورها بستگی به عملکرد ها متفاوت در دسته بندی ها متفاوتی قرار می گیرند که هر یک با توجه به عملکرد ها گوناگون برای یک نوع سیستم تبریدی کاربرد دارند انواع کمپرسور: کمپرسور پیستونی کمپرسور دوار کمپرسور پیچی یا اسکرو کمپرسور حلزونی یا اسگرال کمپرسور ها گریز از مرکز کمپرسور پیستونی : کمپرسور های پیستونی عملکردی مشابه موتور ها احتراق داخلی (اتومبیل ها) دارند و با این تفاوت که در سیستم آن ها جرقه و سوخت وجود ندارد و در آن یک پیستون دائما در حالت مکش یا دمش یا مرگ پایین و بالا قرار می گیرد و مبرد را دائما به متراکم می کند. کمپرسور دوار: در این نوع گمپرسور ها عمل تراکم توسط یک روتور نسبت به اتاقک تراکم یا سیلندر صورت می گیرد. کمپرسور پیچی یا اسکرو: با توجه به پیشرفت صنعت در زمینه تبرید این کمپرسور ها به عنوان نسل جدید کمپرسور ها با عملکرد و راندمان ها بسیار بالا قابل توجه عام و خاص قرار گرفته اند در این کمپرسور ها مبرد بین دو مته پیچی مانند دائما و به صورت پیوسته متراکم می شود و بدین شکل دیگر هیچ زمانی به عنوان مرگ بالا یا زمانی برای از دست رفتن عملیات تراکم معنا ندارد و عمل تراکم دائما در حال انجام است. کمپرسور حلزونی یا اسکرال: کمپرسور ها اسکرال به لحاظ افزایش راندمان قابل مقایسه با سیستم ها اسکرو می باشند با این تفاوت که عملکرد سیستم اسکرال بدین شکل است که مبرد در مسیری حلزونی شکل بین دو مسیر متفاوت و هم مرکز متراکم می شود و خب این عمل با محدودیت ایجاد سرمایش مواجه است زیرا که کمپرسور ها اسکرال معمولا برای ظرفیت ها پایین کارکرد دارند. کمپرسور ها گریز از مرکز: اساس کار این کمپرسور ها به صورت فوق صنعتی و برای ظرفیت ها بالا گاربرد دارد و اساس کار این کمپسور ها بر پایه نیرو گریز از مرکز است به این شکل که ابتدا مبرد از ورودی وارد چرخه ای می شود و در حال گردش قرار می گیرد و تحت نیرو گریز از مرکز ورودی دچار تراکم می شود و این تراکم به حجم قابل توجهی صورت می پذیرد . برای خرید چیلر تراکمی با شرکت مهتاب گستر در ارتباط باشید اصول کار سیستم های تراکمی ( چیلر تراکمی ) یا به عبارتی ماشین ها تبرید تراکمی مقداری کار در کمپرسور به سیستم داده می شود مبرد سیال را متراکم نموده و سیال نیز در اثر افزایش فشار گاز سوپر هیت یا داغ می باشد در کندانسور گرمای خود را به محیط می دهد و پس از عبور از شیر انبساط نیز وارد اواپراتور می شود و اثر مکش و ازدیاد حجم مقدار زیادی گرمای محیط اطراف را جذب سیستم می کند و در نتیجه هوای اطراف محیط اواپراتور سرد می شود. تمام سیستم تراکمی جهت تبرید به کار گرفته می شوند و از چهار قسمت اصلی تشکیل می شوند که عبارتند از : 1-کمپرسور 2-کندانسور 3-شیر انبساط 4-اواپراتور در این مقاله سعی بر این است با اصول کارکرد کمپرسور و اجزا چیلر تراکمی آشنا شویم . کمپرسور در واقع قلب سیستم های تبریدی می باشند کمپرسورها بستگی به عملکرد ها متفاوت در دسته بندی ها متفاوتی قرار می گیرند که هر یک با توجه به عملکرد ها گوناگون برای یک نوع سیستم تبریدی کاربرد دارند انواع کمپرسور: کمپرسور پیستونی کمپرسور دوار کمپرسور پیچی یا اسکرو کمپرسور حلزونی یا اسگرال کمپرسور ها گریز از مرکز کمپرسور پیستونی : کمپرسور های پیستونی عملکردی مشابه موتور ها احتراق داخلی (اتومبیل ها) دارند و با این تفاوت که در سیستم آن ها جرقه و سوخت وجود ندارد و در آن یک پیستون دائما در حالت مکش یا دمش یا مرگ پایین و بالا قرار می گیرد و مبرد را دائما به متراکم می کند. کمپرسور دوار: در این نوع گمپرسور ها عمل تراکم توسط یک روتور نسبت به اتاقک تراکم یا سیلندر صورت می گیرد. کمپرسور پیچی یا اسکرو: با توجه به پیشرفت صنعت در زمینه تبرید این کمپرسور ها به عنوان نسل جدید کمپرسور ها با عملکرد و راندمان ها بسیار بالا قابل توجه عام و خاص قرار گرفته اند در این کمپرسور ها مبرد بین دو مته پیچی مانند دائما و به صورت پیوسته متراکم می شود و بدین شکل دیگر هیچ زمانی به عنوان مرگ بالا یا زمانی برای از دست رفتن عملیات تراکم معنا ندارد و عمل تراکم دائما در حال انجام است. کمپرسور حلزونی یا اسکرال: کمپرسور ها اسکرال به لحاظ افزایش راندمان قابل مقایسه با سیستم ها اسکرو می باشند با این تفاوت که عملکرد سیستم اسکرال بدین شکل است که مبرد در مسیری حلزونی شکل بین دو مسیر متفاوت و هم مرکز متراکم می شود و خب این عمل با محدودیت ایجاد سرمایش مواجه است زیرا که کمپرسور ها اسکرال معمولا برای ظرفیت ها پایین کارکرد دارند. کمپرسور ها گریز از مرکز: اساس کار این کمپرسور ها به صورت فوق صنعتی و برای ظرفیت ها بالا گاربرد دارد و اساس کار این کمپسور ها بر پایه نیرو گریز از مرکز است به این شکل که ابتدا مبرد از ورودی وارد چرخه ای می شود و در حال گردش قرار می گیرد و تحت نیرو گریز از مرکز ورودی دچار تراکم می شود و این تراکم به حجم قابل توجهی صورت می پذیرد . برای خرید چیلر تراکمی با شرکت مهتاب گستر در ارتباط باشید 4-اواپراتور در این مقاله سعی بر این است با اصول کارکرد کمپرسور و اجزا چیلر تراکمی آشنا شویم . کمپرسور در واقع قلب سیستم های تبریدی می باشند کمپرسورها بستگی به عملکرد ها متفاوت در دسته بندی ها متفاوتی قرار می گیرند که هر یک با توجه به عملکرد ها گوناگون برای یک نوع سیستم تبریدی کاربرد دارند انواع کمپرسور: کمپرسور پیستونی کمپرسور دوار کمپرسور پیچی یا اسکرو کمپرسور حلزونی یا اسگرال کمپرسور ها گریز از مرکز کمپرسور پیستونی : کمپرسور های پیستونی عملکردی مشابه موتور ها احتراق داخلی (اتومبیل ها) دارند و با این تفاوت که در سیستم آن ها جرقه و سوخت وجود ندارد و در آن یک پیستون دائما در حالت مکش یا دمش یا مرگ پایین و بالا قرار می گیرد و مبرد را دائما به متراکم می کند. کمپرسور دوار : در این نوع گمپرسور ها عمل تراکم توسط یک روتور نسبت به اتاقک تراکم یا سیلندر صورت می گیرد. کمپرسور پیچی یا اسکرو : با توجه به پیشرفت صنعت در زمینه تبرید این کمپرسور ها به عنوان نسل جدید کمپرسور ها با عملکرد و راندمان ها بسیار بالا قابل توجه عام و خاص قرار گرفته اند در این کمپرسور ها مبرد بین دو مته پیچی مانند دائما و به صورت پیوسته متراکم می شود و بدین شکل دیگر هیچ زمانی به عنوان مرگ بالا یا زمانی برای از دست رفتن عملیات تراکم معنا ندارد و عمل تراکم دائما در حال انجام است. کمپرسور حلزونی یا اسکرال : کمپرسور ها اسکرال به لحاظ افزایش راندمان قابل مقایسه با سیستم ها اسکرو می باشند با این تفاوت که عملکرد سیستم اسکرال بدین شکل است که مبرد در مسیری حلزونی شکل بین دو مسیر متفاوت و هم مرکز متراکم می شود و خب این عمل با محدودیت ایجاد سرمایش مواجه است زیرا که کمپرسور ها اسکرال معمولا برای ظرفیت ها پایین کارکرد دارند. کمپرسور ها گریز از مرکز : اساس کار این کمپرسور ها به صورت فوق صنعتی و برای ظرفیت ها بالا گاربرد دارد و اساس کار این کمپسور ها بر پایه نیرو گریز از مرکز است به این شکل که ابتدا مبرد از ورودی وارد چرخه ای می شود و در حال گردش قرار می گیرد و تحت نیرو گریز از مرکز ورودی دچار تراکم می شود و این تراکم به حجم قابل توجهی صورت می پذیرد . برای خرید چیلر تراکمی با شرکت SUN COOL در ارتباط باشید خدمات شرکت SUNCOOL به شما ساخت انواع چیلر های تراکمی ساخت انواع چیلر های هوا خنک ساخت چیلر آب خنک ساخت انواع مینی چیلر ساخت انواع روف تاب پکیج

جزئیات
سردخانه صنعتی میوه

سردخانه صنعتی میوه

25 آذر1398

سردخانه صنعتی میوه نگهداری میوه وسبزیجات در سردخانه بعنوان عاملی مهم از قدیم مورد توجه بوده است . میوه ها و سبزیجات پس از برداشت باید در شرایط مناسب در سردخانه حفظ و نگهداری گردند تا در زمان نیاز مورد بهره برداری قرار گیرند . ویژگی های نگهداری میوه و سبزیجات عبارت است از : نگهداری از میوه ها و سبزیجات در سردخانه می تواند نیاز ما را در زمانی که تولید و کاشت آن محصول امکان پذیر نیست مرتفع سازد نگهداری میوه ها در سردخانه باعث می شود تا قیمت آنها در بازار مصرف کنترل شده و همچنین از کاهش بیش از حد قیمت در زمان برداشت محصول جلوگیری کرد تا آسیب کمتری به کشاورزان وارد شود . از افزایش بی رویه قیمت آنهادر زمان کمبود جلوگیری نمود که این مورد اخیر نیز به نفع مصرف کنندگان است . یکی از روش های رایجی که میتوان از میوه ها و سبزیجات نگهداری کرد سردخانه ها هستند.که معمولا از سردخانه های بالای صفر برای نگهداری از محصولات استفاده میشود . اصول استفاده از سرد خانه های بالای صفر : اصول استفاده از سردخانه های بالای صفر بر این اساس است که پایین آمدن دمای محصول در زمان نگهداری موجب می شود که فساد میکروبی ،شیمیایی وفیزیکی محصول کند و یا متوقف شود که معمولا دمای مناسب جهت رشد آنها زیر 10 درجه سانتیگراد می باشد . استفاده از پرتو فرا بنفش به صورت لامپهای مخصوص در داخل سردخانه ها ارجحیت بیشتری دارد . ویا تبدیل اکسیژن O2 به اوزون O3 در سردخانه ها از فساد میکروبی جلوگیری مینماید کاهش دما در سردخانه همچنین از فساد شیمیایی جلوگیری می نماید . به طور کلی سرعت واکنشهای شیمیایی مثل قهوه ای شدن آنزیمی ،تنفس ،رسیدن میوه و … . باافزایش دما تشدید می یابد . طبق یک نظریه علمی شدت واکنشهای شیمیایی در ازاء افزایش هر 10 درجه سانتیگراد تقریبا” دو برابر میشود. قابل ذکراست که باکاهش دمای محصولاتی نظیر میوه وسبزی در سردخانه های بالای صفر از فساد فیزیکی این محصولات هم کاسته می شود،زیرا کاهش دما سرعت تبخیر آب را پایین می آورد وبا این روش از پژمردگی محصول که نوع فساد فیزیکی محسوب می شود جلوگیری می شود نکته قابل توجه دیگر این است که هنگام بسته بندی و انبار کردن میوه در سردخانه نیز باید به نحوه چیدن و چگونگی حمل و نقل توجه کافی را داشت تا محصول از نظر فیزیکی نیز آسیب نبیند . عملیات لازم قبل از سردخانه گذاری میوه هاوسبزیجات : مراحلی که باید روی میوه ها انجام شود تا آماده رفتن به سردخانه شوند عبارت است از : سردکردن مقدماتی : پایین آوردن دمای میوه قبل از انبار کردن که معمولا قبل از ورود به سردخانه ها راهروهایی طراحی میشود تا مراحل مقدماتی گزاری مثل سورتینگ-واکسینگ بسته بندی و … برای ورود به سردخانه و همچنین پایین آوردن دمای محصول در این محل انجام شود.دراین قسمت کاهش دما تاحدود5درجه سانتیگراد برای میوه های مناطق معتدل وتا حدود 10 درجه سانتیگراد برای میوه های نیمه گرمسیری وگرمسیری که به سرمازدگی حساس هستند انجام می شود . درجه بندی : به عنوان یک عملیات ضروری برروی میوها وسبزیجات قبل از سردخانه گذاری انجام می شود.بطورکلی بایستی میوه هایی برای انبار کردن انتخاب شوند که کاملا سالم ودارای کیفیت عالی باشند و همچنین قابلیت نگهداری آنها نیز بالا باشد . التیام دادن : درمورد برخی محصولات نظیر سیب زمینی وپیاز ومرکبات درصورت صدمه دیدن ویا بریده شدن سطح آن درزمان برداشت یاحمل می توان درشرایط مناسب وبا مواد مناسب آنهارا ترمیم والتیام داد.در غیراین صورت دراثر نگهداری درسردخانه عوامل فساد ازآن محل شروع به رشد کرده واین فساد به سایر محصولات همجوار داخل سردخانه هم سرایت می کند . واکسینگ : واکس زدن فیزیکی نیز یکی ازعملیاتی است که قبل ازنگهداری بعضی از میوه هاوسبزیها درسردخانه ممکن است برروی آنها انجام شود به همین منظور سطوح خارجی محصول راتوسط لایه نازکی ازیک واکس خاص (مثل برخی ازروغنهای مخصوص اینکار)می پوشانند که این امرسبب : بهبود وضعیت ظاهری محصول موثراست ازتبخیر آب وپژمرده شدن محصول جوگیری می کند طریقه استفاده آن راتوسط یک امولسیون کننده به صورت امولسیون درآب درآورده ویا ممکن است دریک حلال حل نموده وسپس محصول را از داخل آن عبور داده ویا ممکن است امولوسیون به صورت کف برروی میوه ویا سبزی زده می شود.بعد از عمل واکس زدن جهت یکنواخت شدن واکس محصول وبراق شدن آن محصول برس زده میشود.سپس محصول توسط یک جریان هوای خشک ،خشک گردیده ورطوبت اضافه شده در سطح ازبین می رود . نکته قابل ذکر این است که در برخی موارد وبرای برخی از محصولات جهت جلوگیری از رشد قارچها در سردخانه قبل از انبارکردن میوه ها سطوح آن رابا مواد ضدقارچ ضدعفونی میکنند . بسته بندی : آخرین عمل جهت نگهداری میوه ها وسبزیجات درسردخانه بسته بندی است که به طرق مناسب ومختلف این عمل انجام میشود.بسته بندی محصولات داخل سردخانه یک ضرورت محسوب میشود و همچنین باید محصولات را طوری بسته بندی کرد تا سرما به داخل محصول نفوذ نکند . شرایط وضوابط فنی نگهداری میوه ها وسبزیها در سردخانه : با توجه به اینکه میوه ها وسبزیها دارای سلولهای زنده هستند لذا این سلولها حتی دردماهای پایین به حیات خود ادامه داده ودارای اعمال متابولیکی مانند تنفس می باشد(گرچه بسیار اندک هم باشد) تنفس موجب مصرف مواد داخل سبزی شده لذا تولید گرما می کند . گرمای ایجاد شده براثر تنفس موجب بالا بردن دمای انبار (سردخانه) شده که در این صورت می بایست این گرما توسط دستگاههای سرد کننده مکانیکی از طریق هوا جذب شود که طراحی وتدارک تجهیزات لازم به همین منظور در سرد خانه ها قابل اهمیت می باشد. همه این موارد بایستی بر اساس جدول توسط مدیر فنی کنترل ونظارت وبازرسی شود . نکات زیر جهت نگهداری محصول در زمان طولانی تر داخل سردخانه بسیار حائز اهمیت است : نگهداری باشند که این موضوع بایستی با نظارت دقیق مدیر فنی و برنامه ریزی خاص صورت گیرد . کنترل بر وضعیت چیدن بسته ها داخل ،به طوریکه فاصله کافی (حدود 50 سانتیمتر)نسبت به دیوار های جانبی وکمی بیشتر نسبت به سقف در نظر گرفته شود . در داخل اتاقکهای سردخانه یک راهرو در وسط محصولات لحاظ گردد . کنترل وآزمایشات لازم ومستمر بروی کیفیت محصول سردخانه درطول نگهداری انجام پذیرد . نکات ومواد بهداشتی ونظافت کامل در پایان دوره در انبارها و سردخانه ها انجام گیرد . خدمات SUN COOL به شما مشاوره کاملاً رایگان ساخت سردخانه فروش سردخانه برآورد تناژ سردخانه برآورد اولیه قیمت سردخانه امکان سنجی و طراحی بر اساس نوع کاربری و مقادیر مورد نیاز سردخانه ساخت ، نصب و راه اندازی با توجه به فضای موجود ( کاملاً سفارشی ) سردخانه فروش انواع سردخانه از قبل ساخته شده صنعتی و نیمه صنعتی توانمندی در ساخت سردخانه / تونل انجماد / ایس بانک : سرد خانه های ثابت سردخانه های متحرک سرد خانه زیرصفر سردخانه بالای صفر سردخانه تونل انجمادی سرد خانه میوه سردخانه گوشت سردخانه انبارهای دارو سردخانه بانک خون ترمیم و عایقکاری سردخانه پوشش سالنهای سردخانه با ساندویچ پانل و پلاستوفوم

جزئیات
بررسی چیلر تراکمی و معرفی چیلر تراکمی

بررسی چیلر تراکمی و معرفی چیلر تراکمی

25 آذر1398

معرفی انواع چیلر تراکمی  chiller و بررسی اجزای چیلر تراکمی چیلر ها  از مهمترین سیستم های سرمایشی می باشند که در تمام دنیا در ابعاد مختلف از آن جهت ایجاد سرمایش استفاده می کنند. در این مقاله به معرفی عملکرد چیلر تراکمی می پردازیم. چیلر  chiller چیست چیلر chiller در لغت به معنی آب سرد کن می ­باشد که با چیلر دمای یک سیال خنک شونده که عمدتا آب است را به مقدار مورد نظر پایین می­ آورد.آب سرد شده در مصارف صنعتی و تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می­ گیرد. چیلرها در صنایع جهت خنک کاری ماشین آلات، مواد و محصولات و در تهویه مطبوع جهت خنک کردن هوای عبوری از فن کویل و یا هواساز می­ باشد. چیلرها به دو دسته چیلر تراکمی و جذبی تقسیم میشوند. در چیلر جذبی انرژی مورد مصرفی به صورت حرارت می­باشد، و در چیلر تراکمی مصرف به صورت انرژی الکتریسته می باشد. درچیلرهای جذبی جهت ایجاد برودت با استفاده از وکیوم و تبخیر مبرد و جذب آن به وسیله ماده جاذب  و احیا آن به وسیله حرارت برودت ایجاد می­گردد. که برای مطالعه آن می توانید مقاله های انواع چیلر جذبی و طرز کار چیلر جذبی را مطالعه بفرمایید. چیلر جذبی چیلر تراکمی چیست چیلر تراکمی مصرف انرژی جهت ایجاد برودت به صورت الکتریکی می­ باشد، که در با توجه به کار کمپرسور این انرژی را مصرف می­ کند. در چیلر تراکمی همانند تمام سیکل تبرید دارای ۴ قطعه اصلی کمپرسور کندانسور شیر انبساط اواپراتور می­باشد و مبرد که شریان حرکت سیکل تبرد می­ باشد. سیکل تبرید سیکل تبرید تراکمی در سیکل تبرید ابتدا  کمپرسور گاز مبرد در سیکل حرکت داده و فشار گاز را افزایش داده لذا گاز مبرد در کندانسور در دمایی که در دسترس است شروع به تقطیر و به مایع SAB COOL تبدیل می­ شود . و این مایعsub cool  فشار بالا به شیر انبساط می­ رسد. شیر انبساط افت فشار شدید در مسیر مایع ایجاد کرده و لذا در اثر این کاهش فشار باعث کاهش دما نیز می ­شود در اثر این کاهش فشار مقداری از مبرد تبخیر شده و مخلوط گاز و مایع مبرد وارد اواپراتور می­ شود و در اواپراتور سیال خنک شونده که معمولا آب است با انتقال گرمای خود به مبرد مایع، باعث تبخیر مایع مبرد در فشار ثابت می­گردد. آب چیلر نیز چون گرمای زیادی از دست داده است جهت تهویه کویل های فن کویل و هواسازها به چرخش در می ­آید. و مبرد تبخیر شده دوباره وارد کمپرسور شده و سیکل تبرید چیلر را طی می ­کند. در چیلر تراکمی اساس ایجاد تبرید، تبخیر در اواپراتور می­باشد. در چیلر متناسب با دمای مورد نیاز که معمولا ۲ درجه سانتی گراد می­باشد، تبخیر مبرد انجام می­گردد و فشار ساکشن چیلر براساس این دما نوع مبرد تعیین می گردد. به عنوان مثال در چیلری که مبرد R-22 کار می­کند فشار متناظر با تبخیر چیلر حدود ۶۵-۷۰ Psi می­باشد. اجزای چیلر تراکمی سیستم های برودتی دارای اجزا زیر و درشت بسیار می باشند که در ادامه به معرفی اجزای اصلی آن و بررسی انواع آن پرداخته می شود. کمپرسور COPERESSOR کمپرسور چیلر قلب اصلی و اولین جزو از اجزای چیلر تراکمی می­ باشد که وظیفه گردش مبرد در سیکل برعهده آن می ­باشد. کمپرسور  را برحسب نیاز در اندازه­ های مختلفی می­سازند. حجم گازی که در کمپرسور چیلر باید متراکم شود بستگی به میزان جابه­ جایی کمپرسور توان موتور الکتریکی کمپرسور تعیین وابعاد آن مشخص می گردد. وظیفه کمپرسور ایجاد جریان مبرد، اختلاف فشار بین قسمت فشار بالا و فشار پایین را ایجاد می­کند. که در اثر همین اختلاف فشار بین سمت فشار قوی و فشار ضعیف باعث ورود مایع از طریق اکسنشن به اواپراتور چیلر می­ باشد. کمپرسور چیلر از نظر ساختار به چهار دسته زیر تقسیم می­شوند. رفت برگشتی Reciprocating کمپرسور چرخشی Screw کمپرسور دوار و گریزاز مرکز centrifugal اسکرال scroll انواع کمپرسور کمپرسورهای سیلندر پیستونی اولین گروه از کمپرسورهای چیلر تراکمی می­ باشد که عملکرد آن بسیار شبیه به موتور ماشین است، مبرد با پیستون در داخل سیلندر قرار گرفته است از طریق حرکت رفت و برگشتی  متراکم می­شود که نیرو از سوی موتور از طریق میل­ لنگ به شاتون و پیستون منتقل می­شود یکی از دو قطعه اصلی در این کمپرسور سوپاپ ساکشن و دیسشارژ است که جریان مبرد وارد کمپرسور می­شود وبعد گذر از الکتروموتور که باعث خنک کاری آن نیز می­شود وارد محفظه کارتر می­شود. در حرکت رو به پایین کمپرسور مبرد وارد محفظه پیستون می­شود وقتی فشار داخل سیلندر با فشار محفظه کمپرسور برابر شد سوپاپ بسته ودر این هنگام پیستون به پایین ترین حد کورس خود رسیده بعد با حرکت به سمت بالا گاز مبرد را فشرده و در نهایت با باز شدن سوپاپ دیسشارژ مبرد از کمپرسور خارج شده دو باره این حرکت متناوبا تکرار می­ گردد و سیکل تبرید جریان پیدا می­کند. مرحله تراکم کمپرسور رفت و برگشتی مرحله مکش کمپرسور رفت و برگشتی قطعات اصلی کمپرسور رفت و برگشتی از جمله ویژگی های این کمپرسور حرکت رفت آمدی، تعمیرات آسان، جریان مبرد پالسی که باعث ارتعاش زیاد می­شود. محدوده ظرفیت این کمپرسور حدود از ۱۰-۸۰ اسب بخار می­باشد که معروف ترین نمونه های آن کمپرسور سیلندر پیستونی کریر که با ظرفیت ۴۰ و ۳۰ ، ۲۵ اسب بخار در چیلرهای ظرفیت متوسط استفاده شده است چیلر با کمپرسور رفت و برگشتی کمپرسور اسکرو این کمپرسورها برای چیلر تراکمی با ظرفیت  ۴۰-۱۲۰۰ تن تبرید مورد استفاده قرار می­گردد بازده آن بالاتر از چیلرهای با کمپرسورهای سیلندر پیستونی می­ باشد دارای دو روتور نر و ماده می­باشد، که با چرخش آنها مبرد متراکم می­گردد کمپرسور اسکرو مسیر تراکم مبرد کمپرسور چیلر در شکل زیر نمایان شده است: تراکم مبرد در کمپرسور اسکرو از جمله ویژگی های کمپرسور اسکرو که می­تواند یا انواع مبرد  HCFC و HFC  برای چیلر سازگار است. با توجه به مهم بودن جهت چرخش روتورها، جهت چرخش را کنترل می­کند همچنین دارای محافظ PTC  جهت دمای روغن و سیم پیچ می­ باشد که صورتی شرایط کارکرد چیلر تراکمی بگونه ای پیش برود که دمای سیم پیچ بالاتر رود باعث از مدار خارج شدن دستگاه برودتی می­ گردد. مزیت دیگر این کمپرسورها سیستم راه اندازی  این اتوماتیک بی بار در حالت استارت است. این کار نه تنها باعث کاهش تورک راه اندازی می شود همچنین تنش وارده بر قطعات مکانیکی را کاهش می دهد و باعث کاهش بار برق مصرفی نیز می شود. کنترل ظرفیت روش کنترل ظرفیت در این کمپرسورها در ارتباط با روغن و حرکت اسلایدر می­باشد که این کنترل به دو حالت مرحله­ ای و پیوسته قابلیت کار دارد. هیدرولیک کمپرسور چیلر در شکل بالا شماتیک هیدرولیک  کمپرسور چیلر تراکمی مورد استفاده نشان داده شده است. با حرکت اسلایدر  ، جریان گاز ساکشن کنترل می شود . اگر اسلایدر کاملا به سمت ساکشن حرکت کند(در شکل بالا به سمت چپ برود)، فضای کاری بین پروفایل ها با گاز ساکشن پر می شود. هر چقدر اسلایدر به سمت دیسشارژ حرکت کند، حجم پروفایل کمتر می شود. هرچقدر مبرد کمتری گرفته شود، جریان کاهش می یابد و ظرفیت نیز کاهش خواهد یافت . اسلایدر به وسیله پیستون هیدرولیکی کنترل می شود. اگر شیر CR4 باز باشد، فشار روغن در محفظه روغن  افزایش می یابد و اسلایدر به سمت ساکشن حرکت می کند و ظرفیت برودتی افزایش می یابد . اگر شیرهای CR1,CR2,CR3 باز باشند، فشار بر پیستون هیدرولیک کاهش می یابد به وسیله فشارروغن ، به سمت قسمت دیسچارج حل داده می شود و ظرفیت سرمایی کاهش می یابد. نسبت تراکم compression ratio (cr) نسبت فشار مطلق دهش به فشار مطلق مکش کمپرسور چیلر تراکمی است. درشرایط کارکرد این نسبت تراکم فشار با نسبت حجم متراکم شده  رابطه مستقیم دارد. حال اگر ساختار داخلی کمپرسور متناسب با نسبت فشار نباشد عملکرد کمپرسور از بازده آیزنتروپیک فاصله خواهد گرفت و دمای کمپرسور و انرژی مصرفی کمپرسور بالاتر می­رود. از مزیت چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو قابلیت انتخاب این نسبت با توجه به نوع و منطقه دمایی نصب آن است. پس هرچه نسبت تراکم بالاتر باشد باید کمپرسور با نسبت حجمی بالاتر انتخاب گردد در غیر این صورت بازده چیلر پایین می­ آید. جدول زیر پیشنهاد کمپانی هنبل جهت انتخاب نسبت تراکم کمپرسور چیلر تراکم با توجه به شرایط مختلف کارکردی. برگفته از کمپانی هنبل جهت انتخاب نسبت تراکم چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو کمپرسور اسکرال این کمپرسورها در چیلر تراکمی با ۶۰ تن تبرید مورد استفاده قرار می­گیرد در حالت دوتای یا سه تایی  تا قدرت­های بالاتر نیز مورد استفاده قرار می­گیرد این کمپرسور فاقد سوپاپ دهش و مکش است و از دو صفحه چرخشی متحرک و ثابت تشکیل شده وپس از ورود گاز از دو طرف صفحات به سمت مرکز آن هدایت شده و متراکم می­گردد و از وسط صفحه خارج می­گردد. حتما بخوانید! نحوه وکیوم چیلر تراکمی فرآیند تراکم در کمپرسور اسکرال از جمله ویژگی این کمپرسورهای چیلر تراکمی حرکت دورانی، ارتعاش نسبتا کم قطعات متحرک کم و داشتن جریان مبرد یکنواخت است. این کمپرسور دارای بازده بالا و جریان برق کمتر است این کمپرسورها قابل تعمیر نمی­باشد همچنین جهت چرخش در این  کمپرسورها نیز بسیار مهم است. کمپرسور اسکرال کندانسور یکی از تجهیزات اصلی چیلر می­باشد که بعد از کمپرسور نصب می­شود و مبرد دی سوپرهیت وارد کندانسور وارد آن می­شود و به حالات مایع سابکول خارج می­شود. در کندانسور مبرد در فشار ثابت تقطیر می­گردد چیلر به دو دسته با کندانسور آبی و هوایی تقسیم می­شوند چیلر با کندانسور آبی این چیلرها دارای کندانسور پوسته لوله ای بوده و مبرد به وسیله آب خنک می­شود و آب کندانسور چیلر پس از گرم شدن به برج خنک کننده رفته و در برج به وسیله تبخیر از روی سطوح برخورد با جریان هوا خنک شده  دوباره به وسیله پمپ به کنداسور چیلر بر می­گردد. شماتیک لوله کشی چیلر آبی کندانسور آبی چیلر این کندانسور یک مبدل پوسته و لوله (shell & tube ) که در آن آب خنک کننده در لوله و مبرد خروجی کمپرسور با ورود به پوسته کندانسور و برخورد به لوله های مسی که داخل آن آب برج خنک کننده جریان دارد باعث انتقال حرارت و تقطیر مبرد انجام می­گیرد. در این کندانسورها برای افزایش سطح حرارتی، به لوله­ها فین زده می­شود. طبق استاندار ARI590 دمای آب ورودی به کندانسور ˚F85 و خروجی از آن ˚F95 به ازای هر تن تبرید ظرفیت چیلر ، ۳GPM می­باشد.انتخاب چیلر آبی منوط به انتخاب برج خنک کننده است که برج خنک کننده باید  با توجه به دمای WET BULB انتخاب گردید شود و در شرایطی اختلاف این دما، با دمای ˚F85 کمتر از ˚F3  باشد نمی­توان از این چیلر آبی  استفاده کرد و حتما باید از چیلر با کندانسور هوایی استفاده کرد چیلر آب خنک چیلر هواخنک به چیلری گفته می­شود که مبرد داخل کندانسور آن به وسیله هوا خنک می­شود که به وسیله فن های آکسیال با عبور جریان هوا از روی کویل کندانسور که با توجه به موقعیت کویل به صورت زوج زوج کنار یک دیگر قرار گرفته اند چیلر هوا خنک نامیده می­شوند. چیلرهای هوایی محدودیت چیلر آبی را ندارند و فقط اختلاف دمای DRY BULB  با دمای تقطیر معیار اصلی تعیین آن است. هرچه این اختلاف بزرگتر باشد می­توان از چیلر با کندانسور کوچکتری استفاده کرد. چیلر هواخنک یکپارچه کندانسور هوایی مبدل است که در آن گاز داغ خروجی کمپرسور چیلر وارد آن می­شود و به وسیله عبور هوا از روی باعث تقطیر مبرد می­گردد در اینجا جهت بالا بردن ضریب انتقال حرارت از فین که بصورت صفحات از جنس آلومینیوم یا مس است از آن استفاده می­گردد. که معمولا در مناطق مرطوب و دارای خوردگی از فن مسی استفاده می­کنیم. چیلر با کندانسور هوایی دارای دو روش نصب است یکی به صورت نصب یکپارچه یا به صورت دو پارچه می­باشد مثلا وقتی چیلر در داخل موتورخانه نصب گردد ، برای نصب کندانسور در فضای بیرون باید با استفاده از لوله­کشی مسی، چیلر به کنداسور اتصال یابد. کندانسور هوایی جهت اتصال به چیلر تفاوت چیلر کندانسور هوایی و آبی در چیلر آبی باید برج­ خنک کننده و سیستم لوله کشی برج  و پمپ­ها را در نظر گرفت بنابراین در هزینه موتورخانه گران تر می­شود و تعمیر چیلر و نگهداری موتورخانه باعث گران تر شدن آن می­شود. همچنین اسید شویی سالیانه چیلر با توجه به سختی آب و مصرف آب برای برج خنک کن چیلر نیز در نظر گرفته شود. اما چیلر با کندانسور آبی دارای مصرف کمتر برق و راندمان بالاتر نسبت به چیلرهوایی می­باشد. چون ضریب انتقال حرارت هوا کمتر از آب می­باشد بنابراین در چیلر با کندانسور هوایی برای جبران آن باید حجم کندانسور هوایی نسبت به کندانسور آبی بزرگ تر می­باشد که این عامل گزاف تر شدن قیمت اولیه چیلر هوا خنک می­باشد. در کمپرسورهای چیلر هر چه دمای تقطیر پایین تر برای سیستم طراحی گردد موجب افزایش توان برودتی میگردد. دیاگرام سیکل تبرید شکل بالا  مودی دیاگرام یک سیکل تبرید چیلر را با دمای مختلف تقطیر کمپرسور نشان می­ دهد  که هر چه دمای تقطیر بالاتر رود ظرفیت تبرید کمتر می­شود. در شکل­های پایین مقایسه یک کمپرسورCSH6553-60Y در دمای تقطیر چیلر کندانسور هوایی و آبی با مبرد R134 ظرفیت تبرید و مصرف انرژی و COP را مقایسه می کنیم. خروجی نرم افزار بیتزر جهت شرایط چیلر آبی خروجی نرم افزار بیتزر جهت شرایط چیلر هوایی همان که در دو شکل بالا مشخص است یک کمپرسور یکسان چیلر در شرایط  دمای کندانس متفاوت دارای ظرفیت برودتی و جریان مصرفی متفاوت است. بنابراین در انتخاب چیلر با کندانسور هوایی یا آبی باید تمام شرایط اقلیمی و کارکردی و مصرف انرژی در نظر گرفته شود. اواپراتور بعد از معرفی کمپرسور و کندانسور چیلر دیگر جز اصلی چیلر اواپراتور است. Evaporator  به معنای تبخیر کننده که در دستگاه برودتی با تبخیر مبرد گرمای آب را می­ گیرد و باعث خنک شدن آب چیلر می­گردد. که به سه دسته shell&tube  brazed plated  و flooded تقسیم بندی می­شود. طبق استاندارد ARI590  دمای آب ورود  به اواپراتور ˚F54 و خروج از آن˚F44  می­ باشد و به ازای هر تن تبرید۲٫۴GPM  دبی آب چیلر در نظر گرفته می­شود. اواپراتور پوسته لوله اواپرتور مستغرق در دستگاه های با ظرفیت های بالا از اواپراتور مستغرق و از چیلر با ظرفیت متوسط از اواپراتورهای پوسته لوله استفاده می­گردد. در این اواپراتورهای پوسته لوله  مبرد در لوله های مسی و آب چیلر در پوسته جریان دارد و اواپراتور مستغرق مبرد در پوسته و آب در لوله های مسی در جریان دارد. شیر انبساط EXPANSHION VALVE آخرین جزء اصلی از اجزای سیستم چیلر تراکمی، شیر انبساط می­ باشد  وظیفه اول این شیر افت فشار که به تبع آن افت دما می­شود و باعث می­ شود سیستم برودتی در دمای مورد نیاز از اواپراتور دمای آب را بگیرد وظیفه دوم تنظیم مقدار مبرد عبوری از اوپراتور براساس مقدار سوپرهیت گاز خروجی از اواپراتور می­ باشد. شیر انبساط چیلر تراکمی سوپرهیت چیست به اختلاف دمای گاز نهایی و دمای تبخیر سیال را سوپرهیت می­گویند. t – t e =superheat سوپر هیت گاز خروجی از اواپراتور باید بین C˚۵ –˚C8  باشد جهت اندازه گیری سوپرهیت ابتدا باید دمای خروجی از اواپراتور را باید اندازه گیری کرد وهمچنین فشار اواپراتور را نیز اندازه گرفت و دمای متناظر با فشار اواپراتور را از جدول دما-فشار مبرد چیلر خوانده که حاصل اختلاف  این دو دما، سوپرهیت معرفی می­ گردد. نحوه اندازه گیری سوپر هیت داغ در چیلر در صورتی سوپرهیت کمتر از ˚C2 برسد احتمال برگشت مبرد به صورت مایع به کمپرسور را دارد و باعث آسیب به کمپرسور می­شود. و در صورتی این مقدار بیشتر از˚C10 برسد باعث داغ شدن سیم­پیچ و احتمال سوختن آن می­شود. بنابراین تنظیم سوپرهیت یکی از مهمترین عوامل موثر در عمر چیلر می ­باشد. نمونه از برگشت مایع که باعث خوردگی شاتون و میل لنگ شده سوختگی در سیم پیچ چیلر به علت بالا بودن سوپر هیت عملکرد مکانیکی بر طبق ۳ فشار عمل مطابق شکل زیر عمل می­کند. اولین فشار، فشار بخار بالب است که معمولا از جنس مبرد داخل سیکل دستگاه برودتی می­ باشد و فشار بخار دمای خروجی اواپراتور را اعمال می­کند. فشار دوم فشار اواپراتور می­باشد و فشار سوم فشار فنر اکسپنشن می­باشد. در حالتی الکسپنشن به تعادل کارکردی رسیده و سوپرهیت ثابت گردیده است معادله فشار به صورت زیر است. P 1 =P 2 +P 3 فشار بالب=P 1 فشار اواپراتور=P 2 فشار فنر=P 3 بررسی فشار سوپرهیت در حال حاضر شیرانبساط­ هایی که برای چیلر تراکمی استفاده می­ گردد بیشتر الکترونیکی می­باشد این شیرها به همراه یک کیت الکترونیکی و سنسور دمایی و فشار به استپ موتور شیر فرمان کنترل مقدار مبرد و سوپرهیت را می­دهد. شیر الکترونیکی به همراه استپ موتور کیت های  کنترل الکترونیکی expansion valve از معروف ترین شیر­های مورد استفاده در سیستم های برودتی می­توان از carel , danfose و اسپرلن  نام برد شکل های شیر و کیت آنها در شکل­های بالا مشاهده می­ کنید. این کیت با خواندن فشار با استفاده از سنسور فشار و دما با استفاده از سنسور دمایی  استپ موتور شیر را کنترل و سوزن شیر باز یا بسته می ­کند. دیاگرام و نمودار  شیر الکترونیکی در چیلرها از جمله مزیت شیر الکترونیکی به مکانیکی می ­توان کنترل دقیق سوپرهیت اشاره کرد که به دلیل برنامه پذیر بودن آنها امکان قابلیت بسیاری را فراهم می کند. خدمات شرکت SUN COOL به شما طراحی و ساخت انواع چیلر های تراکمی در ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخت انواع مینی چیلرهای تراکمی طراحی و ساخت انواع روف تاب پکیج طراحی و ساخت انواع یونیت پکیج های برودتی مهندس محمدکریمی   09125651607

جزئیات
سردخانه ضد انفجار

سردخانه ضد انفجار

13 آذر1398

سردخانه ضد انفجار سردخانه ضد انفجار یک سردخانه خاص است که برای نگهداری مواد قابل اشتعال و انفجار به کار می‌رود. برخی از محصولاتی که نیازمند نگهداری در سردخانه هستند، به مرور زمان گازها و بخاراتی را متصاعد می‌کنند که احتمال انفجار آن‌ها وجود دارد. برای جلوگیری از این خطر، تمهیداتی از جمله حذف مواد و قطعاتی که می‌توانند جرقه تولید کنند و ورود هوای تازه به داخل سردخانه انجام می‌گیرد. بنابراین، در سردخانه ضد انفجار بایستی از تجهیزاتی با استانداردهای ضد انفجاری بالا و تکنولوژی‌های ضد انفجاری استفاده کرد. سردخانه پروکساید پروکساید گروهی از ترکیبات شیمیایی است که به عنوان شروع کننده واکنش‌های پلیمریزاسیون در واحد‌های پتروشیمی استفاده می‌گردد. این مواد در طول مدت نگهداری، بخاراتی از خود متصاعد می‌کنند که می‌تواند موجب انفجار گردد. برای جلوگیری از این خطر، مواد پروکساید در سردخانه ضد انفجار نگهداری می‌شود که به آن سردخانه پروکساید گفته می‌شود. سایر کاربردهای سردخانه ضد انفجار در صنعت الکترونیک، صنعت داروسازی و صنایع دیگر مانند تولید اتانول، احتمال اشتعال و انفجار مواد مورد استفاده در چرخه تولید و همچنین محصولات وجود دارد. بنابراین، در این صنایع نیز استفاده از سردخانه ضد انفجار امری معمول می‌باشد. الزامات سردخانه ضد انفجار استفاده از سیکل دیفراست گاز داغ به جای سیکل دیفراست الکتریکی بیرون بودن تجهیزات الکتریکی که امکان ضد انفجار کردن ندارند حذف روشنایی استفاده از ترموستات مکانیکی (بالبی) به جای ترموستات الکتریکی تجیهز به سیستم ورود هوای تازه به سردخانه حذف قطعات پلاستیکی داخل سردخانه و یا گرافیت زنی آن‌ها حذف تا حد امکان قطعات آلومنیومی از داخل سردخانه به دلیل احتمال جرقه زنی آن‌ها ارت گذاری تمام قطعات (اواپراتور و ...) استفاده از تعداد بالاتر ترموستات برای ضریب اطمینان بالا سیستم کنترل دیفراست با دو ترموستات استفاده از فن‌های T3 و T4 برای اواپراتور تجهیز تابلو برق به مدار ارت فالت برای الکتروموتورهای کلاس T3 ارت کردن کلیه قطعات و بدنه حذف کلیه قطعات الکتریکی و الکترونیکی که کلاس ضد انفجاری ندارند از فضای سردخانه

جزئیات
تناژ سردخانه

تناژ سردخانه

13 آذر1398

تناژ سردخانه مواد غذایی در سردخانه چیدمان مواد غذایی درون سردخانه باید به‌نحوی باشد که سرما و جریان هوا برای تمام فضای سردخانه یکسان باشد. این مساله برای سردخانه میوه و سردخانه سبزی جات که تولید گاز می‌کنند حساس‌تر است. به‌نحوی که درصورتیکه  جریان هوا مناسب نباشد ، رسیدن میوه ها یکنواخت نبوده و باعث افزایش تلفات میوه و سبزی می‌شود. همچنین با توجه به تفاوت وزن هر مترمکعب از مواد غذایی ظرفیت سردخانه با تغییر نوع ماده غذایی تغییر می‌کند. این موارد باعث پیچیده شدن محاسبه وزن قابل ذخیره و ظرفیت سردخانه می‌شود. برای رفع این پیچیدگی جدول زیر تناژ تخمینی مواد غذایی مختلف را به‌ازای هر مترمکعب فضا نشان می‌دهد. ظرفیت وزنی سردخانه لبنیات و عسل سردخانه لبنیات و عسل ظرفیت وزنی مفید(کیلوگرم به‌ازای هر مترمکعب) شیر پاستوریزه 300 شیر خشک 350 پنیر 320 کره 700 بستنی 455 عسل 420 ظرفیت وزنی سردخانه گوشت و پروتئین سردخانه گوشت و پروتئین ظرفیت وزنی مفید(کیلوگرم به‌ازای هر مترمکعب) تخم مرغ 220 ماهی تازه 270 ماهی یخ زده 360 بستنی 455 مرغ تازه 250 بوقلمون 350 مرغ منجمد 350 سوسیس یخ نزده 157 سوسیس یخ زده 280 ماهی منجمد داخل کارتن 580 ماهی منجمد فله 420 جگر منجمد داخل کارتن 420 ظرفیت وزنی سردخانه میوه و سبزیجات سردخانه میوه و سبزیجات ظرفیت وزنی مفید(کیلوگرم در هر مترمکعب) خیار 320 لوبیا سبز 250 فلفل 200 سیب زمینی 350 هویج 295 کلم 250 سیر 204 قارچ 250 موز 250 مرکبات(لیمو – پرتقال – نارنگی – نارنج – گریپ فروت) 300 طالبی 250 هندوانه 250 سیب 280 گوجه 315 پیاز 290 خرما 250 ظرفیت وزنی سردخانه دارو سردخانه دارو ظرفیت وزنی مفید(کیلوگرم به‌ازای هر مترمکعب) انواع دارو 100 سردخانه گوشت درخصوص نگهداری لاشه در سردخانه گوشت و پروتئین، ملاحظات خاصی را باید درنظر گرفت. محاسبه ظرفیت سردخانه با توجه به‌نوع ادوات و ابزارهای موجود در سردخانه گوشت، مانند قلاب‌ها و ریل‌ها یا نوع قفسه یا پالت امکانپذیر است. موارد زیر به ترتیب نگهداری در اشکال مختلف گوشت را مورد بررسی قرار می دهند: لاشه گوسفند به‌وزن 15 تا 20 کیلوگرم ارتفاع قلابها 1.5 متر نگهداری با قفسه‌های متحرک با ظرفیت 10 لاشه حداکثر وزن قابل نگهداری به‌ازای هر مترمربع 130 کیلوگرم است نگهداری با قلاب‌های ثابت حداکثر 350 کیلوگرم بر مترمربع(حدود 250 تا 300 کیلوگرم بر مترمکعب) لاشه گوساله به‌وزن 300 تا 400 کیلوگرم - نگهداری به‌صورت شقه شده ارتفاع سقف یا ریل نگه دارنده 3.8 تا 4 متر ارتفاع قلاب3 تا 3.4 متر حداکثر وزن قابل نگهداری به‌ازای هر مترمربع 600 کیلوگرم است. - نگهداری به‌صورت نیم شقه ارتفاع سقف یا ریل نگه دارنده 2.6 تا 3 متر ارتفاع قلاب 1.9 متر حداکثر وزن قابل نگهداری به‌ازای هر مترمربع 300 کیلوگرم است - نگهداری به‌صورت نیم شقه روی پالت 100x120x170 حداکثر 250 کیلوگرم به‌ازای هر مترمکعب گوشت(گاو یا گوسفند) بدون استخوان با استفاده از پالت: بین 650 تا 750 کیلوگرم بر مترمکعب بدون استفاده از پالت: بین 650 تا 750 کیلوگرم بر مترمکعب مطالب مرتبط

جزئیات
سردخانه

سردخانه

26 مهر1396

سردخانه صنعتی مجموعه ساختمان و تأسیساتی است که در آن، شرایط لازم برای نگهداری محصولات کشاورزی، مواد غذایی و دیگر مواد یا کالاهای فاسد شدنی از نظر دما، رطوبت نسبی و … به طور مصنوعی تأمین می‌شود. ساخت سردخانه صنعتی زیر صفر و سردخانه بالای صفر می‌تواند دارای سالن‌های یک مداره (یکی از دو حالت بالای صفر یا زیر صفر) و دو مداره (هر دو حالت بالای صفر و زیر صفر) باشد. سردخانه های تولیدی این شرکت با توجه به نیاز با مبردهای آمونیاک و فریون و کاربری زیر صفر و بالای صفر و یا دو منظوره بصورت ثابت و متحرک طراحی و ساخته می شوند. سردخانه ها برای مکان های برودتی ، صنایع سرد کننده ای استفاده می شوند که  در این میان فضاهای سردکننده ، سردخانه ها از اهمیت زیادی برخوردارند. کلاً مکانهایی که بتوانند فضای سردی برای حفظ انواع کالاها خصوصاً مواد غذایی و سبزیجات و میوه جات سردخانه میگویند. آماری که از طریق سازمان گسترش خدمات بازرگانی ،نشان می داد که ظرفیت سردخانه ی مواد غذایی بیشتر از یک میلیون تن بوده است  و البته مصرفی انرژی  تجهیزات سردخانه ای محدود به ۴۲۰۰۰۰ مگا وات ساعت بوده است . بانظر به آمار گفته شده ،  طراحی با دقت و روشهای کاهش مقدار مصرف انرژی در بحث صرفه جویی های انرژی  اهمیت فراوانی دارد . روش هایی که برای کم کردن مصارف انرژی در سردخانه ها cold storagee اعلام شده است که  مهمترین آنها به شرح زیر هستند : انواع سردخانه ها  و تجهیزات آنها که انرژی مصرفی دارند بررسی شرایط آب و هوایی و جغرافیایی در منطقهای مختلفی که   بر مصرف انرژی  سردخانه موثرند و باید طراحی درست و مناسب با بدترین شرایط را در نظر گرفت. عیب یابی سیستمها و راههای برطرف نمودن آنها برای بالابردن بازدهی سیکلی مشخص کردن  نرم افزارها برای بررسی آنالیزگونه و طراحی های سردخانه ای کنترل کنندگان سردخانه آنالیز اقتصادی راه های پیشنهادی آزمایشات سردخانه و راههای تعیین مصرف انرژی

جزئیات
سردخانه
چیلر تراکمی